آب مقطر

بررسی کلی:

شركت نوآوری زیستی گویا همچنین قادر به تولید آب مقطر با كیفیت قابل تزریق ( WFI) می باشد. آب WFI آبی است كه برای تولید محصولات دارویی و انواع محصولات تزریقی كه در آن ها مقدار اندوتوكسین نیاز به كنترل دارد مورد استفاده قرار می گیرد


شركت نوآوری زیستی گویا همچنین قادر به تولید آب مقطر با كیفیت قابل تزریق ( WFI) می باشد. آب WFI آبی است كه برای تولید محصولات دارویی و انواع محصولات تزریقی كه در آن ها مقدار اندوتوكسین نیاز به كنترل دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
آب خام اولیه تحت فرآیند های گوناگون از بستر های مختلف عبور نموده تا تمامی املاح و ناخالصی های آن زدوده شود. سپس با فرآیند اسمزی معكوس و از طریق بستر های كاتیونی و آنیونی پیش از تقطیر دیونیزه می شود.
این شركت آب مقطر بسیار خالص، عاری از هر گونه ناخالصی را كه برای مصارف گوناگون تحقیقاتی و زیست دارویی صنعتی ایده ال است فراهم آورده و با استفاده از فرآیند های پیشرفته در مراحل مختلف مقدار اندوتوكسین را در پایین ترین سطح حفظ می كند.
كاربرد های آب با كیفیت WFI‌: ماده اولیه برای صتایع داروسازی، كشت سلول ، بافر های خالص سازی یا بافر های كروماتوگرافی و غیره ....
این آب همچنین برای مصارف آزمایشگاه های مولكولی برای ساخت معرف ها و شستشوی تجهیزات و وسایل بیولوژی مولكولی كه نیازمند به آب عاری از DNA، RNA و پروتئاز هستند، مناسب می باشد. علاوه بر این برای فرآیند های ضروری بیولوژی مولكولی كه در آن ها نیاز به اندوتوكسین سطح پایین و عدم وجود فعالیت نوكلئازی و پروتئازی می باشند از جمله : تهیه بافر ها، خالص سازی DNA/RNA‌، تعیین توالی DNA، DNA نوتركیب،‌كلونینگ، نقشه ژنومی، نورترن بلات، ساترن بلات و وسترن بلات بسیار مناسب است

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایت

عنوان فایل فرمت فایل حجم فایل

تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)