هورمون تيروكسين(T4)

بررسی کلی:

هورمون تیروكسین(T4) هورمون عمده و مهم تیروئید در خون می باشد و بوسیله پروتئین های حامل كه اصلی ترین آن ها TBG می باشد انتقال می یابد. قسمت عمده T4 در خون متصل به پروتئین ها بوده و تنها در حدود 0.03 درصد آن به شكل آزاد می باشد(Free T4)، و در واقع همین شكل آزاد است


هورمون تیروكسین(T4) هورمون عمده و مهم تیروئید در خون می باشد و بوسیله پروتئین های حامل كه اصلی ترین آن ها TBG می باشد انتقال می یابد. قسمت عمده T4 در خون متصل به پروتئین ها بوده و تنها در حدود 0.03 درصد آن به شكل آزاد می باشد(Free T4)، و در واقع همین شكل آزاد است كه دارای فعالیت بیولوژیك بوده و روی سلولهای هدف مؤثر است. مقدار كل تیروكسین در خون (Total T4) بعنوان یك فاكتور مهم در بررسی وضعیت تیروئید مطرح می باشد اما به علت تغییر غلظت پروتئین های حامل در مواردی مثل بارداری، مصرف قرصهای ضد بارداری، استروژن درمانی و بیماریهای مرتبط با تیروئید مقدار‏‏ Total T4 نیز بطور كاذب دچار تغییر می گردد و این در حالیست كه تیروئید دارای عملكرد طبیعی می باشد. همچنین در بعضی موارد با وجود عملكرد غیر طبیعی تیروئید (هیپو تیروئیدیسم و هیپر تیروئیدیسم) تغییرات بوجود آمده در غلظت TBG می تواند باعث ثبت نتایج نادرست در سنجش مقدار واقعی Total T4 شود. از این روی اندازه گیری غلظت Free T4 كه غیر وابسته به عوامل فوق می باشد وضعیت و عملكرد غدة تیروئید را بهتر نمایان می سازد و بعلاوه جایگزین بهتری بجای FTI می باشد.

مزایا:

  • تک مرحله ای بودن
  • سهولت روش انجام آزمایش
  • آماده مصرف بودن کلیه محلول ها
  • دارای نشان CE
  • عدم نیاز به Shaker
  • بسته بندی های 96 و 48 تستی
Required Information About FT4
Standards 0 , 0.2 , 0.8 , 2 , 4 , 8 ng/dl
Required Samplers 25 , 50 , 100 µl
Conjugate Ready to use
Chromogen Substrate Ready to use
Control 1 vial
Incubation time 60 + 15 min (Room Temperature)
Assay Type Competitive ELISA

محصول شرکت :

شرکت پیشتازان طب زمان

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایت

عنوان فایل فرمت فایل حجم فایل

تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)