كیت Neo TSH

بررسی کلی:

كیت Neo TSH اختصاصاً به منظور اندازه گیری غلظت TSH در خون نوزادان كه بر روی كاغذ صافی مخصوص ( كارت گاتری ) جمع آوری و خشك می شود، تهیه شده است. استفاده از خون خشك شده بر كاغذ صافی تاریخچه ایی 40 ساله دارد


كیت Neo TSH اختصاصاً به منظور اندازه گیری غلظت TSH در خون نوزادان كه بر روی كاغذ صافی مخصوص ( كارت گاتری ) جمع آوری و خشك می شود، تهیه شده است. استفاده از خون خشك شده بر كاغذ صافی تاریخچه ایی 40 ساله دارد. این روش اولین بار توسط رابرت گاتری به منظور غربالگری نوزادان از نظر فنیل آلانین خون بكار گرفته شد. امروزه با توسعه روزافزون مصرف خون خشك شده، این تكنیك بنام مبتكر آن " كارت گاتری " نامگذاری شده است. چون تعیین غلظت TSH در تفكیك اطفال هیپوتیروئیدی از اطفال سالم مفیدتر از T4 است، لذا شركت پیشتازطب به تهیه كیت Neo TSH ارجحیت قائل شده است. این كیت غلظت TSH را به روش ایمونوآنزیماتیك (ELISA) و روی یك دیسك كوچك 3 میلی متری خون در كارت گاتری اندازه گیری می كند.

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایت

عنوان فایل فرمت فایل حجم فایل

تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)