عصاره گیاه سالویا

بررسی کلی:

عصاره گیاه سالویا Salvia ZB کمک به بهبود تبخال سالویا نام علمی گیاه مریم گلی است. بیش از هزار سال است که بشر از این گیاه استفاده می نماید. ابو علی سینا در کتاب های خود به آن اشاره کرده و خواص آن را بر شمرده است


عصاره گیاه سالویا Salvia ZB کمک به بهبود تبخال سالویا نام علمی گیاه مریم گلی است. بیش از هزار سال است که بشر از این گیاه استفاده می نماید. ابو علی سینا در کتاب های خود به آن اشاره کرده و خواص آن را بر شمرده است. از مریم گلی در طب سنتی برای درمان اختالالت دستگاه گوارش مانند نفخ و اسهال و به صورت غرغره در بهبود التهاب دهان و حلق و خونریزی لثه استفاده می شود. امروزه مریم گلی به عـنوان آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد تعرق، پایین آورنده فشار خون، ضد التهاب، قابض، افزایش دهنده اشتها و مدر مورد استفاده قرار می گیرد. این عصاره از پیکر رویشی گیاه مریم گلی "Salvia officinalis" تهیه شده است که در مزارع شرکت دارویی زردبند کشت و فرآوری می گردد. مورد مصرف کمک به بهبود تبخال
مواد مؤثـر • توجون • اولئانیک اسید مکانیسم اثر • اولئانیک اسید موجود در عصاره مریم گلی با مکانیسمی مشابه اینترفرون آلفا سبب اختالل در همانندسازی ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 و در نتیجه مهار مراحل اولیه چرخه عفونت زایی آن می شود. • نتایج مطالعات نشان می دهد که عصاره این گیاه در زمان اتصال ویروس به سلول ها، با تداخل در پوشش ویریونی ویروس از اتصال و ورود ویروس به داخل سلول های میزبان و آلوده کردن آن ها جلوگیری کرده و موجب کاهش تشکیل پالک ویروسی می شود )در این مطالعات، عصاره گیاه سالویا در درمان عفونت راجعه هرپسی اثرات مشابه آسیکلوویر نشان داده است(. • همچنین ترکیبات فنولیک موجود در گیاه مریم گلی مانند فالونوئیدها، تانن ها و مشتقات کافئیک اسید با اشغال کردن رسپتورهای موجود در سطح ویروس از اتصال ویروس به سلول های میزبان جلوگیری کرده و موجب غیر فعال شدن ویروس هرپس سیمپلکس می شوند.

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایت

عنوان فایل فرمت فایل حجم فایل

تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)