موارد یافت شده ۲۰ مورد
  • کارآفرینان

شرکت دانش بنیان دانش پژوهان آبکنار

کارآفرینان زیست فناوری
شرکت دانش بنیان دانش پژوهان آبکنار تولید کننده ترشی جلبک و روکش قرص

شرکت دانش بنیان زیست فناوران طب وشفا

دکتر محمد رضا شفاعتی ، مدیر عامل شرکت زیست فناوران طب و شفا تولید کننده کیت تشخیص سرطان دهانه رحم .

شرکت دانش بنیان درسا بهساز

شرکت دانش بنیان درسا بهساز تولید کننده تجهیزات دارویی

شرکت دانش بنیان زیست فناور پیشتاز واریان

شرکت دانش بنیان زیست فناور پیشتاز واریان تولید کننده نهاده میکروریزی

شرکت دانش بنیان توفیق دارو

شرکت دانش بنیان توفیق دارو تولید کننده گرافت استخوانی

شرکت دانش بنیان تخمیر فن سمانگر

شرکت دانش بنیان تخمیر فن سمانگر تولید کننده ی واکسن B

شرکت دانش بنیان سبز بنیان آرتین

شرکت دانش بنیان ، سبز بنیان آرتین ، تولید کننده فراورده های انسانی و دامی حوزه زیست فناوری

تعاونی دانش بنیان دشت بهشت پویا

شرکت تعاونی دانش بنیان دشت بهشت پویا ، تولید کننده فراورده های زیستی .

شرکت دانش بنیان طبا زیست پلیمر

شرکت دانش بنیان طبا زیست پلیمر تولید کننده چسب زخم پای دیابتی

شرکت دانش بنیان کیا ژن طب

شرکت دانش بنیان کیا ژن طب تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و مواد سلول مولکولی

شرکت تعانی دانش بنیان راهبر زیست فناور البرز


شرکت تعانی دانش بنیان راهبر زیست فناور البرز تولید کننده کود های بیولوژیکی

شرکت دانش بنیان امید افرینان شریف

شرکت دانش بنیان امید آفرینان شریف تولید کننده ی چاپگر زیستی

شرکت نوریاخته فن

شرکت دانش بنیان نور یاخته فن تولید کننده کیت های آزمایشگاهی و مواد بیولوژیکی

شرکت بایر پل فناور


شرکت بایر پل فناور تولید کننده ی کیت های ازمایشگاهی و بیولوژیک

شرکت دانش بنیان زیست رویش

شرکت تعاونی دانش بنیان زیست رویش تولید کننده ی تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت دانش بنیان دنا ژن تجهیز

شرکت دانش بنیان دنا ژن تجهیز تولید کننده ی تجهیزات آزمایشگاهی و مواد بیولوژی

کارگاه آموزشی کارآفرینی

کارگاه آموزشی کارآفرینی توسط آقای دکتر مسعود هوشمند در نمایشگاه پژوهش و فناوری .

چگونه کارآفرین شم

در این موشن گرافیک مراحل کارافرین شدن توضیح داده شده است

اقنصاد دانش بنیان چیست ؟

در این موشن گرافیک سعی کردیم تا در دو قسمت اقتصاد دانش بنیان را برای شما شرح دهیم

چگونه یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنیم

چگونه یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنیم

    صفحه 1 از 1 ( 20 مورد)

    آخر بعدی 1 قبلی اول